Is VPN legaal in Nederland?

Ja, in Nederland is het gebruik van VPN legaal. Er zijn echter landen waar VPN wel is verboden, denk hierbij bijvoorbeeld aan landen zoals China, Noord-Korea en Turkije. Wanneer landen vanuit de overheid censuur willen opleggen staat een VPN dit in de weg.